Buurtschap

Raamberg

Uit het verslag van de eerste vergadering van “De Buurtvereniging De Raamberg”.

“Op Donderdag 28 Februari 1946 hield het buurtschap de Raamberg ten huize van H. Verdaasdonk een bijeenkomst om te komen tot het oprichten van een buurtschap ten doel hebbende om bij alle feestelijkheden zooals Bloemencorso en Nationale feestdagen het hunne voor te brengen.
Simon Bruins opende de Bijeenkomst met een hartelijk welkom en zeide wat de bedoeling was van deze bijeenkomst. Daarna nam Ch. Brosens het woordt en sprak dat het hem als lid van het Oranje comite een groot genoegen was dat de Raamberg het initiatief op zich durfde nemen om zoo iets te beginne. Spreker zeide dat ze zoo maar niet moesten denken dat het zoo maar dadelijk gebeurd is. Nu zei spreker het is hier aanpakken en u moet niet denken de eerste wagen die met het Bloemencorso gemaakt wordt de mooiste zal zijn. Als het van dit jaar niet meevalt begind u het volgendjaar weer met ijver om dan iets mooier te maken zoo komt het Buurtschap de Raamberg zeker in de tijdeen goede samenwerking is dringend nodig om dit te berijken. Spreker zeide dat ze een goed bestuur moeten kiezen dat een voornaam onderdeel is. Spreker zeide dat hij al zijn krachten zal weiden in het belang van het Buurtschap daar hij ook lid van is. Daarna ging men over tot het kiezen van een bestuur dat moest bestaan uit zeven leden, de uitslag was C. Goverde 20 stemmen B. Brosens 16 W. Jochems 15 Simon Bruins 14 Jac Herrijgers 13 P Herrijgers 13 L Verdaasdonk 13. Uit dit bestuur werdt W. Jochems tot voorzitter gekozen B. Brosens sicretaris en Simon Bruins tot Penningmeester.
Na nog enige tijd gezamenlijk vergaderd te hebben werdt besloten een bestuursvergadering te houden op 3 maart en werdt de voorzitter aangespoord zich op te geven bij het Oranje Comite als afgevaardigde van de Raamberg. Daarna werd de vergadering gesloten en gingen alle best tevreden naar huis.

Laatste foto's
fb16bd07-54cb-4b5d-8da3-45a41427f719.jpg 36324303-3f58-402b-b5e9-1b8998b5294a.jpg 7298161e-3b86-40d6-81cf-74ea79e55134.jpg 696312fc-2bc3-45c7-a402-694961b8a186.jpg 8f133502-ee1a-4b62-b500-35156ea19a82.jpg 2d777385-4f00-43e8-99d0-5942c382b4ec.jpg 6ed5a9fa-a218-46a3-afed-e481e7661bba.jpg f4a6571d-8d9b-41b6-914d-63c800995ae6.jpg ec9ccd3a-dfc9-4d5e-acab-3001dd06d442.jpg efe83181-0a7b-4db2-bcc3-34ae27276c9b.jpg