Jaarvergadering en ontwerp presentatie

Agenda

 • Opening
 • Secretarieel verslag
 • Financieel verslag
 • Verslag kascontrole door Erik Jaap Vos en Anita Jochems
 • Aanstellen nieuw lid kascontrole (vervanging van Anita Jochems)
 • Verkiezing bestuursleden:
  • Herkiesbaar: Wout Dekkers en Stefan Luyten
  • Aftredend: Stefan Roelands en AndrĂ© van Bergen
  • Kandidaten: Kim Verdaesdonck en Daan de Koning
 • Mededelingen
 • Presentatie ontwerp ‘You’ll never walk alone’ van Pieter Meeuwissen
 • Rondvraag
 • Sluiting