Jutterkes avonden

De inmiddels wel bekende Jutterkes avonden zullen ook dit corso seizoen weer georganiseerd worden. Op deze manier kunnen alle jonge buurtleden alvast kennismaken met het corsobouwen. Dit jaar zullen op vrijdagavonden in augustus weer verschillende activiteiten en spelletjes op het programma staan.

Alle kinderen die nog niet van de basisschool af zijn, zijn van harte welkom op vrijdagavond 6, 13, 20 en 27 augustus van 18:30 tot 20:00 uur bij Jutteren! Wij verzoeken alle papa’s en mama’s om de kinderen om 20:00 uur weer op te komen halen.