O,O,O Klein Zundert

Op zondag 4 juni organiseert de Dorpsraad Klein Zundert in samenwerking met Buurtschap Raamberg de eerste editie van O,O,O Klein Zundert. In en om de bouwplaats van Raamberg aan de St. Willebrordusstraat zijn alle inwoners van Klein Zundert tussen 11:00 en 16:00 van harte welkom.

De doelstelling van O,O,O Klein Zundert is drieledig:

    1. Allereerst willen we de ontmoeting tussen onze inwoners bevorderen. Onder het genot van een drankje is er gelegenheid om gezellig bij te kletsen met kennissen en om nieuwe contacten te leggen met inwoners die je nog niet kent. Ontmoeting is een belangrijke basis voor de sociale samenhang en de verbondenheid in het dorp. Samen staan we voor een leefbaar, levendig, veilig, sociaal en eigentijds Klein Zundert.
    2. Het tweede onderdeel dat  O,O,O Klein Zundert biedt is ontdekking. Want er valt nog heel wat te ontdekken over de omgeving en over het heden en verleden van Klein Zundert. Een deeltje daarvan belichten we op 4 juni. Start thuis al met ontdekken en kom zoveel als mogelijk is op de fiets of te voet naar de Raamberg.
    3. Deel drie is gericht op de ontwikkeling van Klein Zundert. De dorpsraad geeft inzicht in onderwerpen die momenteel spelen of waar ze bij betrokken zijn geweest. Aan bezoekers wordt de mogelijkheid geboden om kansen, wensen, zorgen, aandachtspunten, risico’s, onveilige situaties, initiatieven, behoeften en al het andere wat raakt aan een leefbaar Klein Zundert aan te dragen.

Klein Zundert telt ongeveer 2500 inwoners op ruim 2500 hectare. De helft daarvan woont op de 33 hectare die de bebouwde kom groot is, de rest ergens in het uitgestrekte buitengebied. Ongetwijfeld hebben al die bewoners elkaar nog niet ontmoet en kent niet iedereen elk hoekje van Klein Zundert. Wat ze wel allemaal gemeen hebben is de behoefte aan een sociale, gezonde en veilige leefomgeving. Met O,O,O Klein Zundert verwachten we daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Kortom, er is voor iedereen wat te halen en te brengen. Het wordt leuk, leerzaam, informeren en ontspannend.

Plan van de dorpsraad is om O, O, O Klein Zundert in de toekomst vaker te organiseren, steeds in samenwerking met één van de buurtschappen. Naast Raamberg zijn dat Stuivezand, Klein Zundertse Heikant, De Moeren, Hulsdonk en Klein Zundert. Want er valt nog veel te ontdekken, ontmoeten en ontwikkelen in Klein Zundert.

Alle Raambergers zijn van harte uitgenodigd.